Biologisch fruitbedrijf naar de toekomst

In drie delen zetten we de historie van Hoeve de Heivelden uiteen, van de 16e-eeuw t/m nu. Dit is het derde deel, het eerste deel beschrijft de historie van de 16e– t/m de 20e–eeuw en het tweede deel beschrijft de omvorming naar een biologisch fruitbedrijf.

In 2019 namen Jacoba Wassenberg, dochter van Toon en Geiske, en haar partner Marc Schouten, het bedrijf over. Marc had toen al een paar jaar meegewerkt. Afkomstig uit de zorg, vond hij in de fruitteelt een nieuwe uitdaging. Toon en Geiske werken overigens nog steeds hard mee.

Nieuwe aanplant

Natyra boompjes planten

Begin 2019 is er een nieuw stuk boomgaard aangeplant. Dit was nodig vanwege de aanleg van een randweg om Boekel die een stuk van de boomgaard zal gaan afsnijden (de aanleg van de weg begint eind 2020). Op het stuk grond dat in ruil is verkregen, zijn duizend Natyraboompjes gezet. De Natyra is een modern appelras dat goed biologisch te telen is door zijn schurftresistentie. De appel is ook goed houdbaar en bovenal heel lekker. Een goede investering in de toekomst. De historische rassen konden grotendeels blijven staan. Wel zijn helaas de perziken en abrikozen gesneuveld. Nu was het toch al een hele uitdaging om die in het Nederlandse klimaat te telen – in al die jaren hebben we maar één keer een goede perzikoogst gehad.

Perzik (Bas Wetter)

Nog meer nieuwe aanplant was er in 2019: een ciderhoogstamgaard. Ciderappels zijn bitter en hard en niet lekker om zo te eten, maar fantastisch in cider. Marc heeft een productielijntje opgezet en het resultaat mag er wezen.

In de komende jaren willen we verdere stappen zetten in het combineren van natuur en voedselproductie. We hopen u te zien op ons bedrijf!