Biodiversiteit

Bijenhotel en nestkast valk aan rand van poel op biologische boomgaard Hoeve de Heivelden

We zorgen voor een zo biodivers mogelijke omgeving om onze natuurlijke bondgenoten aan te trekken, zoals bijen, vogels, sluipwespen en oorwurmen. Daarom staan in de houtwal rond de boomgaard veel verschillende struiken en bomen die voedsel en schuilplekken bieden. We maaien de grasstroken tussen de bomen zo mogelijk om en om, en we laten hier en daar ‘rommelige hoekjes’ staan, want daar gedijt de natuur het best. Ons grote bijenhotel en de vele kleintjes bieden een schuilplek aan allerlei bijen (en dit jaar ook een nest koolmezen). De buizerd en de torenvalk komen vaak langs om muizen te vangen en de steenuil nestelt in een kast bij de boomgaard. In en om de poel krioelt het van het leven. En al die verschillende fruitrassen zorgen zelf natuurlijk al voor een hoop diversiteit. Op verschillende plekken hebben we een functioneel bloemen- en kruidenmengsel ingezaaid: goed voor bestuivers en natuurlijke bondgenoten. En ook heel mooi om te zien!

Het stuk met de nieuwe ciderbomen wordt een hoogstamboomgaard waarin weer veel meer dieren een plek kunnen vinden. We blijven steeds zoeken naar nog meer methoden om samen met de natuur te werken.

Spin bij bloesem (Bas Wetter)
Egel
Poel bij zonsondergang